Siedziba : Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Warszawa ul. Moliera 4/6; filia : ul. Twarda 42
tel. 22 827 25 92; 668 698 305; godz. 16.00 – 20.00; (602 629 134)
e-mail: studiosta@wp.pl
 

1 2 3 4 5

6Ogromną wartość Studia stanowią dzieci, których w wieku od 4 do 18 lat uczęszcza corocznie ok. 700. Znajdują one u nas możliwość realizacji dziecięcych marzeń, możliwość wspaniałego rozwoju fizycznego i artystycznego, doskonalą fizyczną sprawność i pamięć ruchową oraz uczą się podstaw tworzenia choreografii i zasad występów scenicznych. Ułożenie choreografii dla małych dzieci to zadanie wymagające wejścia w świat dziecięcej wyobraźni, to konieczność 7mobilizacji i wzajemnego porozumienia co do postawionego celu. Pedagodzy starają się zainspirować dzieci i wyzwolić w nich twórcze zachowania tak, aby uczniowie czuli się współtwórcami zdarzenia artystycznego, w którym biorą udział. W układach tanecznych muszą zobaczyć efekty swojej pracy i zrozumieć jej sens. Grupy dziecięce liczące średnio po 20 dzieci w grupie, realizują program rytmiki baletowej ( 4, 5 lat ) nauczania baletu klasycznego, tańca musicalowego, akrobatyki i zajęć wokalnych. Efekty naszej pracy mogą 8Państwo zobaczyć na zdjęciach z koncertów oraz fragmentach filmów.

 

facebook